STOPPEN MET ROKEN?

PAK JE LEVEN!

Algemene Voorwaarden Nieuw Stoer
Rook Stop Buddy

Algemene voorwaarden – Rook Stop Buddy (versie 16 april 2024)
Inleiding
Welkom bij Rook Stop Buddy, ingeschreven als Nieuw Stoer bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 73176982. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die
wij met u als klant sluiten. Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op
via e-mail: info@rookstopbuddy.nl, per post: Rook Stop Buddy, Preangerstraat 5, 7541AG
Enschede, of telefonisch: 053 433 46 54. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving; controleer daarom regelmatig de meest actuele versie voordat u
een overeenkomst aangaat.
Artikel 1: Producten
1.1 Wij bieden onder de merknaam Rook Stop Buddy de volgende producten:
• Audiotraining “Leer Denken Als Een Niet Roker” (beschikbaar op maat met presentatie op
locatie)
• De methode “In 21 dagen leven als een niet-roker”
• Rook Stop Buddy Notitieboek
1.2 Toegang tot onze producten verkrijgt u door aankoop via onze website: www.rookstopbuddy.nl.
1.3 Leveringsvormen:
• Online: via een beveiligd account op onze website.
• Fysiek: per post in boekvorm.
1.4 Onze producten worden verzorgd door deskundige trainers en coaches. Wij zorgen voor de
levering, maar resultaten kunnen individueel variëren en zijn niet gegarandeerd.
Artikel 2: Registratie
Registratie op onze website is noodzakelijk om producten te bestellen. Vul uw gegevens naar
waarheid in en houd deze actueel. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw
persoonsgegevens beschermen. Het beheer van uw account, inclusief de veiligheid van uw
wachtwoord, is uw eigen verantwoordelijkheid.
Artikel 3: Betalingen
3.1 Prijzen in onze webshop zijn inclusief btw. Verzendkosten worden apart vermeld.
3.2 Betaalopties omvatten iDeal en overschrijving.
3.3 Op maat gemaakte overeenkomsten volgen de prijsstelling uit de offerte.
3.4 Te late betalingen leiden tot rente en mogelijke incassokosten.
Artikel 4: Leveringen
Na betaling heeft u direct toegang tot onze online leeromgeving en andere digitale producten.
Fysieke producten zoals het notitieboek worden binnen 48 uur verzonden, afhankelijk van
beschikbaarheid. Bij vertraging informeren wij u schriftelijk.
Artikel 5: Verhindering
Indien een trainer niet beschikbaar is voor een geplande sessie, informeren wij u tijdig en plannen
wij een nieuwe afspraak. Bij annulering wordt uw betaling teruggestort binnen 14 dagen.
Artikel 6: Opzegging
U kunt binnen 24 uur na activatie van een online product uw aankoop annuleren mits u het product
niet heeft gebruikt of gedeeld. Fysieke producten kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd,
De kosten voor verzending zijn voor rekening van de klant. De producten mogen geen
gebruikssporen vertonen of beschreven zijn.
Artikel 7: Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door het volgen van onze methoden of gebruik van onze
producten. Diensten zijn voor personen van 18 jaar en ouder. U volgt de methoden en gebruikt de
producten op eigen initiatief.
Artikel 8: Privacybeleid
Uw gegevens worden beschermd volgens de AVG. Meer details vindt u in ons Privacybeleid op de
website. Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden. Nooit.
Artikel 9: Intellectuele Eigendom
Alle rechten op teksten, foto’s en andere materialen liggen bij ons of zijn gelicentieerd. Gebruik
zonder toestemming is niet toegestaan.
Artikel 10: Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van overeenkomsten kunnen worden ingediend via
maarten@rookstopbuddy.nl. Wij streven ernaar deze binnen 5 dagen te behandelen.
Artikel 11: Geschillenregeling
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen worden voorgelegd
aan de bevoegde Nederlandse rechter of via het ODR-platform.