PAK JE LEVEN

LEVEN ALS EEN NIET ROKER

WETEN HOE HET WERKT?

Algemene Voorwaarden Nieuw Stoer
Rook Stop Buddy

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op iedere overeenkomst die wij, Nieuw Stoer (Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 73176982), met u als klant sluiten.
Voor vragen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met ons via
maarten@nieuwstoer.nl

Per post: Nieuw Stoer, Preangerstraat 5, 7541AG Enschede.
Telefonisch contact is mogelijk op telefoonnummer: 053 433 46 54

Wij hebben het recht om deze voorwaarden zonder vooraf te vragen toestemming te wijzigen. U stemt ermee in zich telkens op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden voordat u een overeenkomst met ons aan gaat.


Artikel 1.
Producten.
Nieuw Stoer verkoopt onder de merknaam Rook Stop Buddy:
1: De podcast “Leer Denken Als Een Niet Roker”. (Ook als maatwerk met presentatie op locatie)
2: De methode “In 21 dagen leven als een niet roker”.
3: Het Rook Stop Buddy Notitieboek (nog niet beschikbaar)
4: Pakje Leven (nog niet beschikbaar)
Via de website www.rookstopbuddy.nl koopt u een kaartje dat toegang geeft tot de producten.
De producten worden in drie vormen aangeboden.
1: Via de website www.rookstopbuddy.nl op een afgeschermd account.
2: Via een dagelijkse e-mail gedurende 21 dagen met een link naar een audio bestand.
(uitsluitend beschikbaar voor groepen)
3: Via de post toegezonden in boekvorm.
Van de producten mag u verwachten dat deze worden gepresenteerd door een deskundig
trainer/ cursusleider/ coach, naar beste inzicht, intentie en vermogen. De trainer/ cursusleider/
coach is verantwoordelijk voor levering van de producten, claims op het gebied van resultaten
vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nieuw Stoer en zijn medewerkers.

Artikel 2
Registratie.
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke
gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen
en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze
Privacy Statement op onze website in de footer. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account
en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik
van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst
of uw account wordt gebruikt door een ander om gebruik te maken van onze diensten).


Artikel 3
Betalingen.
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop
betalen met de daar aangeboden betaalmogelijkheden. Prijzen in de webshop zijn inclusief
BTW.
In het geval van een op maat gemaakte overeenkomst gelden de bedragen genoemd in de
offerte. Facturen dienen binnen de aangegeven tijd op de factuur, voorafgaand aan de
presentatie te zijn betaald.


Artikel 4
Leveringen.
U krijgt direct na betaling direct toegang tot de producten van Rook Stop Buddy. De distributie van de producten verloopt online, u krijgt toegang tot de producten op een afgeschermd account. De toegang tot het account is tijdelijk voor de duur van 12 maanden na aankoop. Dit is inclusief:
1 – Een intakegesprek met Rook Stop Buddy om je motivatie aan te zetten.
2 – 12 maanden toegang tot “Leer Denken Als Een Niet-Roker” de podcast.
3 – De methode “In 21 dagen leven als een niet roker”.
4 – Het Rook Stop Buddy notitieboek. (nog niet leverbaar)
5- Het Rook Stop Buddy ebook. (nog niet leverbaar)
6- Pakje Leven. (nog niet leverbaar)
In het geval dat een online bestelling niet mogelijk is, leveren wij toegang tot de producten binnen 24 uur nadat u de bestelling hebt opgegeven. Op de website zijn de audio’s van “Leer Denken Als Een Niet-roker” en “In 21 dagen leven als een niet-roker” beschikbaar als download
of stream. Luister iedere ochtend naar de audio van vijf minuten en volg de instructies om je leven als niet-roker vorm te geven.
Wij verzenden het Rook Stop Buddy Notitieboek binnen 48 uur na betaling mits op voorraad. In het geval dat het artikel is uitverkocht nemen wij contact met u op om de levertijd met u te bespreken.
Het Rook Stop Buddy Notitieboek, losse verkoop (Verwacht vanaf 1 oktober 2021)
Wij verzenden het Rook Stop Buddy Notitieboek binnen 48 uur na betaling mits op voorraad. In het geval dat het artikel is uitverkocht nemen wij contact met u op om de levertijd met u te bespreken.
Pakje Leven, losse verkoop (Verwacht vanaf 1 oktober 2021)
Het pakje leven met daarin de kaarten van de 21 dagen methode. Wij verzenden het Rook Stop
Buddy Notitieboek binnen 48 uur na betaling mits op voorraad. In het geval dat het artikel is
uitverkocht nemen wij contact met u op om de levertijd met u te bespreken.
Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te laten storten,
of (b) een vervangend product te laten leveren.


Artikel 5
Verhindering.
In geval van verhindering van de trainer/ cursusleider/ coach bij een presentatie op locatie wordt u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 uur voor aanvang van de afspraak op de hoogte gesteld.
U zult binnen 48 uur worden benaderd om een nieuwe afspraak te plannen.
In het geval dat er door beide partijen niet tot een nieuwe afspraak kan worden gekomen dan wordt de overeenkomst ontbonden. Verschuldigde bedragen worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen op uw bankrekening teruggestort.


Artikel 6
Opzeggen.
U mag afzien van het gebruik van de producten en/of diensten van Nieuw Stoer. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar maarten@nieuwstoer.nl of per telefoon.
Voor de podcast Leer Denken Als Een Niet-roker geldt het volgende:
Binnen 24 uur nadat u toegang hebt gekregen tot het afgeschermde gedeelte van de website
heeft u de mogelijkheid om af te melden. U ontvangt van ons een email met de bevestiging van uw afmelding.
Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u aantonen dat u de podcast niet hebt beluisterd, niet hebt gedeeld met derden of niet hebt opgeslagen, ook niet gedeeltelijk. Als u dit bewijs hebt geleverd, door bijvoorbeeld inzage te geven in uw activiteit op het account waarop de podcast is te beluisteren, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag
terug.
Voor de methode “In 21 dagen leven als een niet roker” geldt het volgende:
Binnen 24 uur nadat u toegang hebt gekregen tot het afgeschermde gedeelte van de website
heeft u de mogelijkheid om af te melden. U ontvangt van ons een email met de bevestiging van uw afmelding.
Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u aantonen dat u de audio die aan u beschikbaar is gesteld in de e-mail niet hebt gezien of beluisterd, niet hebt gedeeld met derden of niet hebt opgeslagen, ook niet gedeeltelijk. Als u dit bewijs hebt geleverd, door bijvoorbeeld inzage te geven in uw activiteit op het account waarop de audio is te beluisteren, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.
Voor het Rook Stop Buddy Notitieboek en het Pakje Leven geldt dat u de aankoop binnen 30 dagen aan ons mag retourneren. De producten dienen geen gebruikssporen te vertonen of beschreven te zijn. Wij stellen uw feedback op prijs om onze producten te kunnen verbeteren.


Artikel 7
Aansprakelijkheid.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door het volgen van één van onze methoden of door het gebruik van onze producten.
Nieuw Stoer levert de producten uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder die het
verschuldigde bedrag voorafgaand aan het verkrijgen van de producten hebben voldaan.
U volgt de methoden en gebruik de producten op eigen initiatief.
Medische aansprakelijkheid:
Nieuw Stoer levert géén medische- of gezondheidszorg, van welke aard dan ook. (geestelijk, lichamelijk en sociaal)
Voor medische begeleiding bij het stoppen met roken, psychologische hulp of de wens om medicatie te gebruiken, verwijzen wij u naar uw eigen huisarts. Voor veranderingen aan uw leefstijl geldt ten alle tijden dat u verantwoordelijk bent voor het verzamelen van informatie over de gevolgen van uw keuzes. Indien u onder behandeling staat bij een (huis)arts of specialist raden wij u aan uw behandelaar op de hoogte te stellen van uw voornemen om gebruik te maken van onze diensten.


Artikel 8
Privacy Policy.
Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de financiële afhandeling van onze overeenkomst en de gegevens dienen voor een periode van zeven jaar te worden bewaard om fiscale redenen.
Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden.


Artikel 9
Intellectuele eigendomsrechten.
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Indien u gebruik wilt maken van deze materialen dient uitdrukkelijke toestemming te zijn verleend door de eigenaar.


Artikel 10
Klachtenregeling.
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar  maarten@nieuwstoer.nl.
Klachten dienen binnen een redelijke termijn te worden ontvangen. Na 6 maanden na het
gebruik maken van onze producten kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.
Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.


Artikel 11
Geschillenregeling.
1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het
Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter bevoegd.
2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit
platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie:
http://ec.europa.eu/odr.

Alles op deze site is intellectueel eigendom van Rook Stop Buddy. Voor het gebruik van informatie op rookstopbuddy.nl of de sociale media kanalen waar Rook Stop Buddy actief is dient toestemming te zijn gegeven door de eigenaar van deze informatie.

VERGEET STOPPEN MET ROKEN.

WAT JE ECHT WILT IS

LEVEN ALS EEN NIET ROKER.