STOPPEN MET ROKEN?

PAK JE LEVEN!

Algemene Voorwaarden Nieuw Stoer
Rook Stop Buddy

Algemene voorwaarden – Nieuw Stoer (versie 24 juni 2022)

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn van toepassing op iedere overeenkomst
die wij, Nieuw Stoer (Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

73176982), met u als klant sluiten.

Voor vragen over onze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met ons via

email: maarten@nieuwstoer.nl

Per post: Nieuw Stoer, Preangerstraat 5, 7541AG Enschede.

Telefonisch contact is mogelijk op telefoonnummer: 053 433 46 54

Wij hebben het recht om deze voorwaarden zonder vooraf te vragen toestemming te

wijzigen. U stemt ermee in zich telkens op de hoogte te stellen van deze algemene

voorwaarden voordat u een overeenkomst met ons aan gaat.

(klik hier voor de printvriendelijke versie)


Artikel 1.
Producten.

Nieuw Stoer verkoopt onder de merknaam Rook Stop Buddy:
1: De podcast Leer Denken Als Een Niet Roker. (Ook als maatwerk met presentatie op

locatie)

2: De methode In 21 dagen leven als een niet roker.

3: Het Rook Stop Buddy Notitieboek

4: Pakje Leven (nog niet beschikbaar)

Via de website www.rookstopbuddy.nl koopt u een kaartje dat toegang geeft tot de

producten.

De producten
worden in drie vormen aangeboden.
1: Via de website www.rookstopbuddy.nl op een afgeschermd account, online

leeromgeving.

2: Via een dagelijkse email gedurende 21 dagen met een link naar een audio bestand.

(uitsluitend beschikbaar voor groepen)

3: Via de post toegezonden in boekvorm.

Van de producten mag u verwachten dat deze worden gepresenteerd door een

deskundig trainer/ cursusleider/ coach, naar beste inzicht, intentie en vermogen. De

trainer/ cursusleider/ coach is verantwoordelijk voor levering van de producten, claims

op het gebied van resultaten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Nieuw Stoer en

zijn medewerkers.

Artikel 2
Registratie.


U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke

gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te

vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed;

zie ook onze Privacy Statement op onze website in de footer. Gebruik een sterk

wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf

verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander

met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst of uw account wordt gebruikt door

een ander om gebruik te maken van onze diensten).


Artikel 3
Betalingen.


De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze

webshop betalen met de daar aangeboden betaalmogelijkheden. Prijzen in de webshop

zijn inclusief BTW.

In het geval van een op maat gemaakte overeenkomst gelden de bedragen genoemd in

de offerte. Facturen dienen binnen de aangegeven tijd op de factuur, voorafgaand aan

de presentatie te zijn betaald.


Artikel 4
Leveringen.


U krijgt direct na betaling direct toegang tot de producten van Rook Stop Buddy. De

distributie van de producten verloopt online, u krijgt toegang tot de producten op een

afgeschermd account. De toegang tot het account is tijdelijk voor de duur van 12

maanden na aankoop. Dit is inclusief:

1 Een intakegesprek met Rook Stop Buddy om je motivatie aan te zetten.

2 12 maanden toegang tot Leer Denken Als Een NietRoker de podcast.

3 De methode In 21 dagen leven als een niet roker.

4 Het Rook Stop Buddy notitieboek.

5
Het Rook Stop Buddy ebook. (nog niet leverbaar)
6 Pakje Leven. (nog niet leverbaar)


In het geval dat een online bestelling niet mogelijk is, leveren wij toegang tot de
producten binnen 24 uur nadat u de bestelling hebt opgegeven. Op de website zijn de

audios van Leer Denken Als Een Nietroker en In 21 dagen leven als een nietroker

beschikbaar als download of stream. Luister iedere ochtend naar de audio van vijf

minuten en volg de instructies om je leven als nietroker vorm te geven.

Wij verzenden het Rook Stop Buddy Notitieboek binnen 48 uur na betaling mits op

voorraad. In het geval dat het artikel is uitverkocht nemen wij contact met u op om de

levertijd met u te bespreken.

Het Rook Stop Buddy Notitieboek, losse verkoop

Wij verzenden het Rook Stop Buddy Notitieboek binnen 48 uur na betaling mits op

voorraad. In het geval dat het artikel is uitverkocht nemen wij contact met u op om de

levertijd met u te bespreken.

Pakje Leven, losse verkoop (Verwacht vanaf maart 2023)

Het pakje leven met daarin de kaarten van de 21 dagen methode. Wij verzenden het

artikel binnen 48 uur na betaling mits op voorraad. In het geval dat het artikel is

uitverkocht nemen wij contact met u op om de levertijd met u te bespreken.

Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling

vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de

bestelling uiterlijk 14 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit

onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product

betaald hebt meteen terug te laten storten, of (b) een vervangend product te laten

leveren.


Artikel 5
Verhindering.


In geval van verhindering van de trainer/ cursusleider/ coach bij een presentatie op

locatie wordt u zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 2 uur voor aanvang van de afspraak op

de hoogte gesteld. U zult binnen 48 uur worden benaderd om een nieuwe afspraak te

plannen.

In het geval dat er door beide partijen niet tot een nieuwe afspraak kan worden gekomen

dan wordt de overeenkomst ontbonden. Verschuldigde bedragen worden zo spoedig

mogelijk maar uiterlijk binnen 14 dagen op uw bankrekening teruggestort.


Artikel 6
Opzeggen.


U mag afzien van het gebruik van de producten en/of diensten van Nieuw Stoer. Dit kunt

u doen door een email te sturen naar maarten
@nieuwstoer.nl of per telefoon.
Voor de podcast Leer Denken Als Een Nietroker geldt het volgende:

Binnen 24 uur nadat u toegang hebt gekregen tot het afgeschermde gedeelte van de

website heeft u de mogelijkheid om af te melden. U ontvangt van ons een email met de

bevestiging van uw afmelding.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u aantonen dat u de podcast

niet hebt beluisterd, niet hebt gedeeld met derden of niet hebt opgeslagen, ook niet

gedeeltelijk. Als u dit bewijs hebt geleverd, door bijvoorbeeld inzage te geven in uw

activiteit op het account waarop de podcast is te beluisteren, dan storten wij binnen 14

dagen het volledige aankoopbedrag terug.

Voor de methode In 21 dagen leven als een niet roker geldt het volgende:

Binnen 24 uur nadat u toegang hebt gekregen tot het afgeschermde gedeelte van de

website heeft u de mogelijkheid om af te melden. U ontvangt van ons een email met de

bevestiging van uw afmelding.

Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u aantonen dat u de audio die

aan u beschikbaar is gesteld in de email niet hebt gezien of beluisterd, niet hebt gedeeld

met derden of niet hebt opgeslagen, ook niet gedeeltelijk. Als u dit bewijs hebt geleverd,

door bijvoorbeeld inzage te geven in uw activiteit op het account waarop de audio is te

beluisteren, dan storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug.

Voor het Rook Stop Buddy Notitieboek en het Pakje Leven geldt dat u de aankoop

binnen 14 dagen aan ons mag retourneren. De kosten voor verzending zijn voor

rekening van de klant. De producten dienen geen gebruikssporen te vertonen of

beschreven te zijn. Wij stellen uw feedback op prijs om onze producten te kunnen

verbeteren.


Artikel 7
Aansprakelijkheid.


Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die veroorzaakt is door het volgen van

één van onze methoden of door het gebruik van onze producten.

Nieuw Stoer levert de producten uitsluitend aan personen van 18 jaar en ouder die het

verschuldigde bedrag voorafgaand aan het verkrijgen van de producten hebben

voldaan.

U volgt de methoden en gebruik de producten op eigen initiatief.

Artikel 8
Privacy Policy.


Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy

Policy raadplegen. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de financiële

afhandeling van onze overeenkomst en de gegevens dienen voor een periode van zeven

jaar te worden bewaard om fiscale redenen.

Wij verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden.


Artikel 9
Intellectuele eigendomsrechten.


Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken)

op onze teksten, fotos, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij

in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk

op maken. Indien u gebruik wilt maken van deze materialen dient uitdrukkelijke

toestemming te zijn verleend door de eigenaar.


Artikel 10
Klachtenregeling.


Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur

uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar

maarten@nieuwstoer.nl. Klachten dienen binnen een redelijke termijn te worden

ontvangen. Na 6 maanden na het gebruik maken van onze producten kunnen wij uw

klacht niet in behandeling nemen.

Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling nemen, uiterlijk binnen 5 dagen

nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen,

ontvangt u binnen 5 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer

we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen

oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 11
Geschillenregeling.


1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het

Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter bevoegd.

2. Ook kunt u als consument terecht op het ODRplatform (Online Dispute Resolution). Dit

platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke

oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie:

http://ec.europa.eu/odr
.


Algemene voorwaarden – Nieuw Stoer (versie 24 juni 2022)